Laszlovszky Gábor

Okleveles élelmiszeripari mérnök, élelmiszeripari szakértő


Rólam

Az elmúlt évtizedekben vezetőként számos projekt lebonyolítását irányítottam nem csak az élelmiszeriparban, így jelentős projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkezem. Projektjeim között megtalálhatók informatikai projektek, élelmiszeripari vállalkozás reorganizációs projektje, de megtalálható biológiailag lebomló műanyag fejlesztésére irányuló K+F+I projekt is. 2014-től 2018 –ig vezettem főosztályvezetőként az Élelmiszeripari Főosztályt a Földművelésügyi Minisztériumban. Átfogó ismeretekkel rendelkezem a világ élelmiszeripari trendjeiről, a magyar élelmiszergazdaság helyzetéről, az élelmiszeripar jogszabályi környezetéről. Munkáim során kiemelkedő szerepet kap az élelmiszerláncra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés.

Projekt és stratégia

A vállalkozások többsége felismerte, hogy stratégiai gondolkodás, stratégia alkotás nélkül nem lehet jövőbe mutató célokat elérni. A stratégiai célok elérésének eszköze a projekt. Projekt nélkül nincs megvalósított stratégiai cél, megvalósított stratégiai célok nélkül pedig nincs sikeres jövő. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy mára a projektek, a projektmenedzsment kiemelt szerepet vívott ki magának a vállalkozások életében.

A projekt és a projektmenedzsment a legfőbb eszköz arra, hogy egy vállalkozás a jelen állapotából egy másik, stratégia által meghatározott új állapotba kerüljön. „A projektek létezése egy szervezetben világos jelzése annak, hogy a szervezet változásban van és meg akar felelni a változó jövőbeni környezetének” (Cleland)

A projektek a napi operatív működésen túl és mellett jelennek meg a vállalkozások életében. Legtöbbször azt látjuk, hogy a projekt megvalósítása és a napi operatív működés nem válik el egymástól.

Egy projekt menedzselése viszont más kompetenciákat kíván, mint ami általában egy vállalkozásban rendelkezésre áll. Nem véletlen, hogy a szakirodalom a vállalkozások vezetői struktúrájában külön említi az operatív vezetői szint és a stratégiai vezetői szint mellett a projektmenedzsmentet, mint önálló vezetői szintet. Sokszor a projekt eredményes megvalósítását gátolja a projekt megvalósításában résztvevők nem kellő mértékű motivációja, a munkatársak erős leterheltsége. Az operatív szinten dolgozó munkatársak és a projekt irányításával megbízott vezető számára a projekt csak plusz munkát, újabb leterheltséget jelent és a prioritási sorban a projektet megelőzi a napi munka. Ha valamire nincs idő, energia, az biztos, hogy a projekt lesz. Ez az attitűd általában meg is pecsételi a legtöbb projekt sorsát. Az állandó hátrasorolás miatt a határidők csúszást szenvednek, a projekt résztvevői és irányítója számára a projekt állandó frusztrációt jelent, ami teljesítménycsökkenést okoz a napi feladatok megoldásában is.

Már önmagában a határidőcsúszás is komoly, pénzben kifejezhető károkat okoz, de nem elhanyagolható a sikertelen projektmenedzsment munka szervezet egészére gyakorolt erodáló hatása sem. A projektek egy része a fenti okok miatt nem valósulnak meg, vagy ha meg is valósulnak, potenciáljuknak csak egy töredékét tudják a stratégiai célok eléréséhez nyújtani.

Élelmiszeripari vállalkozások működésének és termékeinek jogszabályi megfelelősége

Az Európai Unió a fogyasztók védelmének érdekében nagy figyelmet szentel az élelmiszerek, az élelmiszeripari vállalkozások szabályozásának. Az uniós jogszabályok mellett számos tagállami jogszabály is hatályban van. Mind az uniós, mind a tagállami szabályozás esetében folyamatosan várható ezen jogszabályok folyamatos változása, illetve újabbak megjelenése. Az élelmiszerláncra vonatkozó jogszabályok betartása számosságukat tekintve is nagy feladatot jelent az élelmiszerlánc vállalkozásainak. A jogszabályoknak való megfelelés a működés alapfeltételeit jelentik.

E jogszabályok tehát komoly kötelezettséget jelentenek a vállalkozások számára, de számos lehetőséget is kínálnak, amit a vállalkozások nagy része ma még nem használ ki. A ki nem használt lehetőségek piaci hátrányt jelentenek azokkal a vállalkozásokkal szemben, akik e lehetőségeket már felismerték.

Fontosabb projektek

  • Kutatásfejlesztési és Kutatás-hasznosítási Iroda komplex pályázatkezelő rendszer
  • Kutatásfejlesztési és Kutatás-hasznosítási Iroda minőségirányítási rendszer
  • Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság komplex pályázatkezelő rendszer
  • Bazaltbor Badacsony Kft (borászat) teljes körű reorganizációja, HACCP rendszer
  • Élelmiszeripari Információs Rendszer (https://elir.aki.gov.hu)
  • Nemzeti Nyomonkövetési Platform (http://www.nenyp.hu/)
  • Magyar Élelmiszerkönyv megújítása a Bizottság Elnökeként
  • Húskészítmények MSM tartalmának meghatározásához szükséges indikátor (Catartalom) és határértékének meghatározása
  • Biológiailag lebomló bioplasztik fejlesztése

SAJTÓ

Globális szabványok a Rövid Ellátási Láncban

- Tejgazdasági Szemle // 2018 május -
A REL a vidék népességmegtartó képességét javíthatja, megélhetést, biztos jövőképet adhat a vidéken élőknek.

TOVÁBB

20 pont a jó döntés forrása

- Tejgazdasági Szemle // 2017 szeptember -
Ha a vásárlók többsége a jó minőségű terméket keresi, vásárolja, a piacon egyre több jó minőségű élelmiszer lesz.

TOVÁBB

Az élelmiszerjog a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgálja

- Tejgazdasági Szemle // 2017 május -
Milyen előnyök származhatnak
egy modern globális szabványokon alapuló
nyomonkövetési rendszer alkalmazásából?

TOVÁBB

A Magyar Élelmiszerkönyv múltja és jelene

- Tejgazdasági Szemle // 2018 január -
Számos történelmi emlék árulkodik az élelmiszerellátás korabeli szabályozásáról.

TOVÁBB
Laszlovszky Gábor

okleveles élelmiszeripari mérnök, élelmiszeripari szakértő, projektmenedzser